Atostogų paieška

Pažaislio vienuolynas

Pažaislio vienuolynas - 1

Atnaujinta: 2021 m. spalio mėn. 21 d.

Pažaislio vienuolynas, jį sudaro bažnyčios ir vienuolyno architektūrinis ansamblis. Kompleksas yra laikomas baroko brandžiojo laikotarpio architekūros šedevru ir vienu įspūdingiausių visoje Šiaurės Rytų Europoje. Yra valstybės saugomas kultūros paminklas.

Pažaislio vienuolyno lankymas

Šiuo metu Pažaislyje įsikūręs kompleksas yra atviras lankytojams. Dar daugiau patrauklumo jam suteikia tai, jog tai ne tik muziejus, tačiau ir fukcionuojantis vienuolynas, kuriame kuriame gyvena moterys priklausančios Lietuvos Šv. Kazimiero seserų kongregacijai. Ši organizacija ir jos narės išlaiko ir prižiūri Pažaislio vienuolyną. Dėl šios priežasties vienuolyno lankymo tvarką reglamentuoja ne tik Lietuvos Respublikos įstatymai, bet ir bažnyčios liturginiai dokumentai, kurie numato lankymosi vienuolyne tvarką tam tikrais liturginiais laikotarpiais.

Vienuolyno komplekso lankymo tvarka:

 • Pirmadienis laikomas tylos diena. Pirmosiomis savaitės dienomis lankytojai į vienuolyną neįleidžiami;

 • Yra viena savaitė metuose kuomet lankytojai neįleidžiami, taip pat nevedamos ekskursijos. Tai vadinamoji tylos savaitė. Kasmet tylos savaitės data skiriasi. Norintiems suplanuoti apsilankymą vienuolyne informaciją apie tylos savaitę paskelbiama likus 3 mėnesiams iki jos, oficialioje svetainėje www.pazaislis.org

 • Filmuoti bažnyčioje yra griežtai draudžiama. Fotografavimui tokie griežti draudimai negalioja, tačiau negalima naudoti blykstės.

 • Ekskursijas vienuolyne veda gidai atvykę iš miesto. Pažaislio kultūros centre dirbančių gidų nėra.

 • Bažnyčios lankymo laikas:
  Nuo antradienio iki penktadienio 10:00 – 18:00 val.
  Šeštadienį 10:00 – 16:00 val.
  ​Sekmadienį vyksta Šv. Mišios nuo 11:00 val.
  Kiekvienas pirmasis mėnesio šeštadienis yra piligrimų ir maldininkų diena, jie kviečiami melstis 10:00 – 16:00 val. Šv. Mišios aukojamos 12:00 val.

Vienuolyno ekspozicijos

Vienuolynas svečiams siūlo itin platų žinių pasirinkimą. Tai ne tik pažintis su religija, atvykėliai gali rinktis iš istorinio, dvasinio ar meno palikimo.

Muziejus oficinos patalpose

Pažaislio vienuolyne, patalpose kur senovėje buvo įrengta pietinė oficina, lankytojai kviečiami pamatyti nedidelę, tačiau labai išsamią paveldo ekspoziciją. Iki rekonstrukcijos patalpos turėjo net kelias paskirtis. Vienuolyno statybų metu oficina buvo pritaikyta kaip gyvenamasis pastatas su bendra virtuve. Vėliau kamalduliai patalpas naudojo kaip kalvystės centrą, pravoslavai buvo įrengę cerkvę, kurią naudojo žiemomis, o Šv. Kazimiero kongregacijos seserims patalpos pasirodė tinkamos saugoti miltams.

2011 metais, rekonstruojant oficinos patalpas, jose buvo įrengta ne tik ekspozicija, bet ir edukacinė klasė. Lankytojai gali susipažinti su istoriniais dokumentais, nuotraukomis apie vienuolyno istoriją nuo VXII iki XXI amžiaus. Informaciniai aprašymai ir nuotraukos pateikti patrauklia forma. Tai ir trimatės projekcijos, ir stalčiukai bei lentynėlės, kuriuos atsidarius randami vis nauji eksponatai. Pastarieji ypač patinka mažiesiems muziejaus lankytojams. Patys vertingiausi eksponatai – meno kūriniai, senoviniai liturginiai rūbai ir indai. Jie saugomi oficinos rūsio patalpose. Siekiant, kad lankytojai kuo realistiškiau galėtų įsivaizduoti senųjų laikų kamaldulių vienuolio išvaizdą, atskirame kambarėlyje juos pasitinka manekenas aprengtas autentišku XIX amžiaus vienuolio kamaldulio drabužiu (baltu abitu). Šį eksponatą galima liesti rankomis. Besidomintieji farmacijos istorija gali perskaityti vienuolių vaistų receptus, kurie surašyti į knygelę dar XVII amžiuje.

Kamaldulių ekspozicija

Nuo XVII amžiaus, kai buvo įkurtas vienuolynas, iki XIX amžiaus pradžios jame gyveno asketiška kamaldulių bendruomenė. Kamaldulių ordiną įkūrė šv. Romualdas, kilęs iš Italijos ir gyvenęs maždaug 951-1027 mūsų eros metais. Kamalduliai praktiškai nebendraudavo su išoriniu pasauliu ir visuomene, maitindavosi tik vegetarišku racionu, nedėvėjo šiltų drabužių žiemą, laikėsi nuolatinės tylos. Tyla buvo pertraukiama tik bendrų maldų ir dvasinių pokalbių metu. Pažaislio Vienuolyne esančioje ekspozicijoje galima susipažinti su bendruomenės narių gyvenimo taisyklėmis.

Kazimieriečių ekspozicija

1920 metais Lietuvai atgavus nepriklausomybę, vienuolyne įsikūrė Šv. Kazimiero kongregacijos seserys. Kongregacija oficialiai įkurta 1907 metais Amerikoje (JAV). Tuomet jos įkūrimu rūpinosi kunigas Antanas Staniukynas, kuris parengė steigimo dokumentus, konstituciją, sugalvojo pavadinimą ir pasirūpino leidimų iš Romos gavimu. Su šios kongregacijos istorija galima susipažinti Pažaislio vienuolyne.

Meno vertybės Pažaislio vienuolyne

Vienuolyno komplekse galima pamatyti net 140 išlikusių įvairaus dydžio freskų. Freskos išsidėstę skirtingų pastatų skirtingose patalpose. Bendra tema besitęsianti per visas vienuolyno patalpose esančias freskas yra Mergelės Marijos išaukštinimas. Skirtingose freskose ir skliautuose pastebimas savitas koloritas.

Be įspūdingų freskų vienuolyne galima apžiūrėti ir žymių paveikslų. Žinomiausias Pažaislio vienuolynui priklausantis paveikslas šiuo metu yra saugomas Kauno arkikatedroje bazilikoje, tai paveikslas pavadintas „Marija su kūdikiu“. Šis kūrinys buvo nutapytas XVII amžiaus pirmoje pusėje, nežinomo iš Flamandijos kilusio dailininko. Galima apžiūrėti fundatoriaus Kazimiero Paco ir jo žmonos Izabelės portretą, kuriuos nutapė M. A. Palionis, puošiantį patalpų sienas. Be minėto paveikslo vienuolyne saugomi dar 5 Palionio molberte tapyti paveikslai.

Vienuolynas garsėja ir vertingais varpais. Šiaurinėje dalyje esančiame bokšte kabo du varpai – Bažnyčios ir šv. Romualdo titulų. Juos dar 1676 nuliejo garsus to amžiaus varpų liejikas Jonas Delamarsas. Taip pat Pažaislio architektūriniame ansamblyje laikomas ir seniausias Lietuvoje bažnyčios bokšto laikrodis.

Marijos su kūdikiu paveikslas

Paveikslas dar yra vadinamas „Gražiosios Meilės Motina“ arba „Kamaldulių Dievo Motina“. Dailininko iš Flamandijos, nutapusio šį paveikslą asmenybė nėra žinoma. Paveikslas nutapytas ant ovalios drobės. Paveiksle pavaizduota Marija, kuri sėdi ir ant kelių laiko kūdikį rudais plaukais. Marijos ir kūdikio veidai spinduliuoja šiluma ir žaismingumu, lūpose įžvelgiamos nežymios šypsenos. Jėzaus ir Marijos atvaizdai apjuosti gėlių vainiku, kurio pagrindą sudaro įvairiaspalvės rožės. Per pirmąjį pasaulinį karą stačiatikiai besitraukdami iš Pažaislio paveikslą išgabeno, ten jis sugrįžo tik 1928 metais, kai vienuolyne jau šeimininkavo seserys Kazimierietės. 1948 metais, nuolat keičiantis vienuolyno šeimininkams, norint užtikrinti jo saugumą, meno kūrinys buvo išgabentas į Kauno arkikatedrą baziliką. Deja, 1978 metais iš ten jis buvo pavogtas, po karštų tikinčiųjų maldų per metus pavyko jį surasti ir restauruoti. Atgal į Vienuolyną jis buvo sugrąžintas 2000 metais. Šiuo metu saugomas Kauno arkikatedroje bazilikoje.

Pažaislio vienuolyno architektūra

Pažaislio vienuolyno ansamblio pastatai išsidėstę išilgai vienos ašies. Ašis prasideda vienuolyno vartais ir užsibaigia varpine (bokštu). Visame pastatų komplekse vyrauja veidrodinės simetrijos principas, kuriuo išdėstyti visi pastatai. Įėjus pro vartus pirmiausia žvilgsnį patraukia bažnyčios fasadas, virš kurio iškyla šešiakampis kupolas. Pietinėje bažnyčios sienoje iki šių dienų išlikęs saulės laikrodis.

Šalia bažnyčios iš abiejų pusių išdėstyti vienuolyno pastatai. Už šių pastatų driekiasi uždaras kamaldulių namelių kompleksas (eremitoriumas), kurį juosia aukšta mūro siena. Namelių kompleksą ir visą ansamblio išilginę dalį užbaigia varpinė. Visame ikonografiškame Pažaislio vienuolyno interjere vyrauja Šv. Mergelės Marijos aukštinimas. Atskirose patalpose (koridoriuose, koplyčiose ir kt.) plėtojamos ir kitos atskiros ikonografiškos temos. Freskose pagerbiami Kamaldulių vienuolių ordino globėjai, pasakojama pirmųjų vienuolių misijų į mūsų kraštus istorija, primenama paskutinė vakarienė ir Kristaus kančia.

Trumpa vienuolyno istorija

 • 1660 metais LDK Didžiojo kanclerio Kristupo Zigmanto Paco iniciatyva pradėta įgyvendinti vienuolyno idėja. K. M. Pacas pažadėjo tapti projekto fundatoriumi. Jis kreipėsi Kamaldulių ordino vyresnybę Italijoje (Romoje) ir netrukus gavęs aukščiausios bažnyčios palaiminimą surado vienuolynui tinkamą vietą;

 • 1664 metais buvo pasirašytas akto pasirašymas, užtikrinęs vienuolyno fundaciją. Pacas bažnyčią numatė, kaip savo šeimos mauzoliejų;

 • 1667 metais įvyko kertinio bažnyčios akmens pašventinimas;

 • 1681 metais buvo baigta bažnyčios bokštų statyba;

 • 1684 metais fundatorius K. Z. Pacas mirė, jo darbus pratęsė giminaitis Mykolas Kazimieras Pacas;

 • 1969 – 1712 metais buvo pabaigta bažnyčios statyba ir sudėti paskutiniai apdailos darbų štrichai;

 • 1718 – 1755 metais vyko rekonstrukcijos darbai, kurių metu buvo perplanuoti vienuolyno kiemai, pasatatyta naujų statinių, kurie tarnavo kaip pagalbinės patalpos;

 • 1812 metais prancūzų kariuomenė vienuolyną apiplėšė;

 • 1831 metais numalšinus sukilimą vienuolynas buvo uždarytas, o nuo 1832 iki 1845 metų buvo pritaikytas naudoti kaip soboras ir stačiatikių vienuolynas. Ten prieš tai šeimininkavę ir vienuolyną kūrę Kamalduliai buvo ištremti į Rusijos srities vienuolynus, o jiems priklausęs turtas konfiskuotas. Stačiatikių vienuolynas Pažaislyje veikė iki pat 1915 metų;

 • 1917 – 1918 metais vienuolyne veikė vokiečių kaizerio kariuomenės ligoninė;

 • 1920 metais vienuolyne įsikūrė iš JAV (Čikagos) atsikėlę Kazimierietės. Jos ten gyveno iki antrojo pasaulinio karo;

 • Tarybiniai metai. Okupacijos metais vienuolyne buvo vykdoma įvairi veikla: buvo įkurtas centrinis archyvas, psichoneurologinė ligoninė, senelių namai, M. K. Čiurlionio dailės muziejaus filialas;

 • 1992 metais, Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę Pažaislio vienuolyno pastatų ansamblis buvo sugrąžintas Šv. Kazimiero kongregacijos seserims.

Pažaislio muzikos festivalis

Nuo 1996 metų Pažaislio vienuolyne vyksta „Pažaislio muzikos festivalis“, sutraukiantis atlikėjus ir žiūrovus iš viso pasaulio. Tais metais, birželio antrą dieną vienuolyne buvo parodyta Ludwig van Beethoven oratorija „Kristus alyvų kalne“, ji pradėjo pirmąjį Pažaislio muzikos festivalį.

2020 metais buvo surengtas jau 25-asis festivalis, kurio teritorija jau seniai neapsiriboja vien Pažaisliu. Festivalio renginiai nusidriekia per visą Lietuvą, koncertai skamba įvairiose Lietuvos vietose esančiuose dvarose, kamerinėse ir didesnėse salėse. Jo metu įvyksta kelios dešimtys renginių skirtingose Lietuvos vietose. Daugiau informacijos apie Pažaislio muzikos festivalį galima rasti oficialioje interneto svetainėje www.pazaislis.lt .

Kontaktai, informacija

Adresas
T. Masiulio g. 31, Kaunas Žemėlapis
Telefonai
+370 37 458868
El. paštas
info@pazaislis.org
Tinklalapis
https://www.pazaislis.org
X